Kuinka usein kävelet Aleksanterinkatua tai Helsinginkatua pitkin ja joudut jalankulkijana väistämään autoja? Kuljettajat purkavat tai lastaavat toisinaan autoista tavaroitaan ja välillä autot puolestaan seisovat jalkakäytäville parkkeerattuina pitkiäkin aikoja muina miehinä.

Minulle näkövammaisena tulee vahva turvattomuuden tunne näissä tilanteissa. Tähän on kaksi syytä. Kun en näe, en voi ennakoida mitä autot, tai pikemminkin niiden ratissa istuvat kuljettajat, aikovat tehdä. Autoilijat eivät aina huomioi jalankulkijoita, oli jalankulkijalla sitten valkoinen keppi tai lapsi mukanaan. Aivan liian usein joudun väistämään jalkakäytävällä olevia autoja ja pohtimaan minne siirtyä. Toinen syy turvattomuuden tunteeseeni on kokemukseni Tukholman terrori-iskusta. Asuin Tukholmassa silloin kun iso kuorma-auto ajoi ihmisten päälle  Drottninggatanilla. Yksi menehtyneistä oli kouluikäinen kuuro lapsi, joka oli matkalla koulusta kotiin.

On todella tärkeä ymmärtää, että jotta jokainen meistä voisi tuntea Helsingin omaksi kodikseen ja pääkaupungikseen, on katujen oltava turvallisia meille kaikille. Vammaiset, pienet lapset ja vanhukset ovat heikommassa asemassa liikenteessä. Näiden ryhmien turvallisen liikkumisen varmistamiseksi ei riitä, että toivomme ja edellytämme yksittäisiltä autoilijoilta tarkkaavaisuutta liikenteessä. Autoilija ei nimittäin aina pysty huomioimaan kaikkea jalkakäytävällä tapahtuvaa, vaikka yrittäisikin. Yksistään tämän pitäisi olla riittävä peruste sille, että autot eivät kuulu jalkakäytäville. Tukholmassa asenteet ovat jo muuttuneet, ja tänä päivänä autoilijoiden oma näkemys sekä kuljetusfirmojen uudet rutiinit ovat johtaneet siihen, että monelle ei tulisi edes mieleen ajaa autollaan jalkakäytävälle.

Helsingin kaupungin tulisi tehdä konkreettinen suunnitelma siitä, miten jalankulkijoiden turvallisuutta voitaisiin parantaa.Kaupunkilaiset tulee kutsua mukaan keskustelemaan pysäköintikulttuurin muutoksen toteuttamisesta. Myös konkreettisia päätöksiä ja toimia valtion ja kaupungin tasolta vaaditaan. Jalkakäytäville parkkeeraamisen kieltäminen edellyttää, että kaupunkiin luodaan enemmän lyhytaikaisia parkkipaikkoja, jotta kuljetusfirmat ja muut toimijat pystyvät hoitamaan tehtävänsä asianmukaisesti. Myös pysäköinninvalvontaa ja sanktioita tulee lisätä.

Esteettömyys on yksi vaaliteemani vuoden 2021 kuntavaaleissa. Se kattaa paljon muutakin kuin pelkän jalkakäytäville pysäköimisen. Tulen nostamaan esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä esille vaalikampanjassani, sillä mielestäni kaupungin jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen liikkumiseen