Lapsemme ja nuoremme ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta ja maapallon tulevaisuudesta, ja heillä on kaikki oikeus siihen – onhan tilanne erittäin vakava. Huoli ja epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttaa nuorten henkiseen hyvinvointiin, ja siihen meidän on kyettävä vastaamaan.

Voidaksemme vastata lasten ja nuorten kysymyksiin, tunteisiin ja sitoutumiseen ilmastonmuutoksen torjunnassa, on koulujärjestelmän oltava sellainen, jossa ilmastokriisi otetaan vakavasti. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään ilmastokasvatukseen ja -koulutukseen, oikeus saada tukea ilmastohuolista johtuviin vaikeiden tunteiden käsittelyyn, ja mahdollisuus varautua tulevaisuuteen saamalla ilmastomuutoksen faktoista hyvän tietoperustan.

Kaikkien peruskoulun- ja toisen asteen opettajien olisi hyvä saada paitsi koulutusta ilmastonmuutoksesta, myös työkaluja siihen miten aihetta tulisi käsitellä nuorten kanssa.

Koulutuksessa tulisi huomioida seuraavat asiat:

1. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on hyvät perustiedot ja edellytykset keskustella ilmastonmuutosta, ilmaston lämpenemistä ja ekologista kriisiä, sekä mahdollisuudet päivittää tietämystään ajan myötä. Erityisen tärkeää on, että ammattiin opiskelevien opettajat saavat tukea kehittää opetusta niin, että opiskelijat saavat sen tiedon ja ammattitaidon jota tarvitaan heidän ammattialoilla ilmastonmuutoksen torjumisessa.

2. Pyritään siihen, että opettajat kykenevät ottamaan huomioon lasten ja nuorten erilaiset tunteet ilmasto-opetuksen yhteydessä. Erilaisten tunteiden tukeminen on keskeistä toivon luomisessa, yksinäisyyden vähentämisessä ja sitoutumisen lisäämisessä.

3. Perehdytetään opettajat siihen, miten koulu voi suhtautua ilmastonmuutokseen kokonaisvaltaisesti keskittymällä kollektiivisiin toimiin. Toimiminen yhdessä muiden kanssa voi luoda uskoa tulevaisuuteen, ja siten myös helpottaa vaikeita tunteita.

Helsingin kaupungilla on tärkeä rooli työkalujen ja jatkokoulutuksen tarjoamisessa opettajilleen.