Perhevapaita ollaan uudistamassa ja nyt kannattaisi ottaa mallia Ruotsista, jossa vanhempainvapaa mahdollistaa työelämän ja vanhemmuuden yhteensovittamisen joustavammin. Yhteiskunnan tulisi taata molemmille vanhemmille paremmat edellytykset yhdistää osa- tai kokoaikatyötä ja vanhempainvapaata tasa-arvoisesti.

Suomen uusi perhevapaaehdotus antaisi perheille mahdollisuuden jakaa perhevapaat tasaisemmin vanhempien kesken, kun isille tarkoitettujen päivien määrää ehdotetaan nostettavan. Tämä on hyvä alku perhevapaiden uudistamiselle, mutta olisi todella tärkeää että uusi malli mahdollistaisi vielä joustavamman perheen ja työelämän yhdistämisen perheiden oman tilanteen mukaan.

Vanhemmuuden jakaminen tasaisemmin vanhempien välillä on asia, johon yhteiskunnan tukirakenteita tulee kehittää jatkossa. Yhtenä mallina on yhdistää tasa-arvoinen vanhemmuus sekä työssäkäynti ja antaa vanhemmille mahdollisuus keskenään päättää päivätasolla kumpi vanhemmista on milloinkin töissä ja milloin hoitamassa pientä lasta. Esimerkiksi Ruotsissa vanhemmat voivat valita nostavansa 0-7 päivää vanhempien tukea viikossa. Päiväkohtaisesti he voivat myös valita ottavatko he 25 %, 50 %, 75 % vai 100 % tukea. Vanhemmat voivat tällä tavalla yhdistää työn ja perhe-elämän oman elämäntilanteensa mukaisesti. Pienten lasten vanhemmille tulisi antaa myös mahdollisuus ylläpitää ammattitaitoaan työskentelemällä silloin tällöin, jolloin vanhempainvapaapäivät kuluisivat ainoastaan niiltä päiviltä, joilta nostaa vanhempainpäivärahaa. Esimerkiksi 50% vanhempainvapaapäivä kuluttaisi ainoastaan puolikkaan vanhempainvapaapäivän ja vanhempainpäiväraha olisi 50% täydestä vanhempainpäivärahasta.

Tukijärjestelmää tulisi kehittää yksinkertaisempaan suuntaan. Termit äitiysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa tulisi yksinkertaistaa jatkossa siten, että yksi termi voisi käsittää kaikki pienten lasten vanhemmille kuuluvat vapaat.  Tämä helpottaisi vanhempia hahmottamaan paremmin vanhemmuuteen liittyvää kokonaisuutta ja auttaisi vanhempia suunnittelemaan ja jakamaan vanhemmuutta paremmin ja joustavammin keskenään. Nykytilanne tuottaa vaikeuksia sekä vanhemmille että työnantajille. Luultavasti tukimuotojen yksinkertaistaminen voisi myös helpottaa Kelankin toimintaa ja tuoda myös säästöjä valtiolle.

Nyt kun muutoksia tehdään vanhempainvapaajärjestelmään, niin siitä olisi tärkeä saada ajan hengen mukainen.