Tänään vietetään kansainvälistä saavutettavuuspäivää, jonka tarkoitus on nostaa esiin saavutettavuuden merkitystä eri käyttäjäryhmille. Saavutettavuudella tarkoitetaan esimerkiksi verkkopalveluita, jotka on suunniteltu helposti käytettäviksi huomioiden erilaisten käyttäjien tarpeet.

Helsingissä on panostettava digitaalisen viestinnän ja verkossa olevien palveluiden saavutettavuuteen, riippumatta palveluiden tuottajasta. Kaupungin tarjoamien palveluiden yhteydessä täytettävät hakemukset, lomakkeet ja kyselyt on myös tehtävä saavutettaviksi kaikille. Tämän lisäksi digitaalisten alustojen ja oppimisympäristöjen on oltava saavutettavia varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille, koululaisille, opiskelijoille, henkilökunnalle sekä vanhemmille.

Saavutettavuuden edistämiseksi on Helsingissä tehtävä vielä paljon töitä!