Mål

En hälsosam och trygg stad för alla  

En hälsosam stad

En hälsosam stad omfattar både de fysiska och psykiska aspekterna av hälsan. God hälsa börjar som barn. Vi måste skapa hälsosamma levnadsförhållanden för våra barn från tidig ålder. Barn måste kunna röra sig säkert och ha många möjligheter för rörelse des olika former. Närmiljön som parker, skogar, daghemmens gårdar och andra miljöer behöver vara sådana där varje barn kan utforska och göra en mängd olika aktiviteter. Det är viktigt att det är säkert att cykla med ett barn. Min förra hemstat Uppsala får varje barn i förskolan lära sig cykla. Staden planerar även trafiklösningar utifrån att barnen färdas med cykel, kollektivtrafik eller gående till daghem, förskola.

Den psykisk ohälsa i vårt samhälle sin grund i mängder av anledningar. Många ungdomars liv idag är råa än för tidigare generationer, många medelålders har ett arbetsliv är så krävande samt som äldre är ensamhet ett stor bekymmer som skapar ohälsa. Det finns en rätt lösning på detta. Vid ett akut situation är det väldigt viktigt att det finns mentala hälsovårdstjänster men även proaktivt arbete måste ske. Vi behöver mötas för genom möten är färre ensamma och genom ett öppet samtalsklimat är det lättare att prata om sina bekymmer eller sin ohälsa utan att bli förminskad.

Hälsosam mat är ett måste för alla barn och ungdomar. Idag får våra barn alldeles för mycket sött. Det finns överallt. Oavsett om man är nojig som förälder eller ej. Inser man konsekvens om man inte håller i och säger nej. I detta läge är daghemmens policy att fira födelsedag med godsaker som kex, choklad, glass väldigt underlig. Vår kommun behöver göra mer för en hälsosam start på livet. Idag firas varje barns födelsedag i det flesta förskolor med godis, kex eller något annat sött. Utöver detta serveras olika former av desserter och mellanmål med mängd med socker i. I min förra hemstad Uppsala har man beslutat att födelsedag ska firas på många olika sätt men inte med sötsaker. Förskolan serverar inte glass eller andra sötsaker, förutom vid festliga tillfällen, till exempel när daghemmet har sin sommar- eller vinterfest.

En trygg stad

Trafiksäkerhet är viktigt för alla. Enligt undersökningar kör ungefär var tredje bil i Helsingfors för snabbt. Detta är en trafikfara för alla. Vi måste ta itu med detta. Utöver detta producerar en snabbare bil en större koldioxidavtryck och släpper ut mer partiklar i luften, vilket påverkar vår hälsa.

Den sociala trygghet i skolan behöver öka. Våra barns spenderar en stor del av sin vardag i skolan och på nätet. Skolor måste vara ännu snabbare på att reagera mot mobbning. Ett sätt att göra det är genom att involvera eleverna i skolan arbetsmiljöarbete.

Vi måste också skapa en säker framtid för våra barn genom att ta itu med klimatförändringarna. Alla studier visar hur osäker världen kommer att vara i en klimatkris med bla. livsmedelskris, pandemier och krig. Vi behöver göra allt vi kan föra att hindra denna otroligt dystopiska framtid. Det innebär att göra den snabba omställningen av energiformer, se över hur vi producerar vår mat och vad vi äter, till vad vi köper in och hur vi transportera oss. Inget av detta är enkelt men det är ett måste. Vi har inte råd att inte göra för lite. För det handlar om våra barns framtid.

 

En fysiskt tillgänglig stad. Idag finns det stora utmaningar i Helsingfors att ta sig till kollektivtrafiken för att glida i och runt staden om du inte är helt fysiskt oberoende. Det är praktiskt taget omöjligt att stoppa en buss om du inte kan se eller stiga på eller av bussen om det är vinter om du är lite svagbenad. Som synskadad person kan du inte korsa gatorna när det inte hörs några pip på skyddsräcken. Nu handlar det inte bara om funktionshindrade. Finland har den tredje äldsta befolkningen i världen, liksom många barn och vuxna, för vilka det verkligen behövts pip och en tillgänglig och tillgänglig stad för att kunna röra sig självständigt. Det handlar både om ekonomin och varje människas rätt att bygga och leva ett eget liv. Vi har inte längre råd att säga att detta är en marginalgrupp eller en speciell grupp. Det handlar om vårt samhälle som helhet.

Vi måste också ta itur med denna jämlikhetens namn. I Helsingfors måste staden utarbeta en flerårig strategi för tillgänglighet och tillgänglighet som måste vara tvärgående. Aktivt munstycke i stadens utveckling så att alla kan vara en del av den nya stadens form. När man bygger en ny stadsdel är det också lättare att göra det rätt. Involvering av personer med funktionsnedsättning

Läs mer om mig…