Jag är…

  • 34-år, helsingforsare, mamma till en 5-årig
  • Maister i juridik, Stockholms universitet
  • Generalsekreterare, De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI ry
  • Arbetserfarenhet: strateg inom social hållbarhet inom offentlig sektor, samt generalsekreterare inom ungdomsrörelsen i Sverige
  • Förtroendeuppdrag: Ordförande i Överförmyndarnämnden i Stokcholms stad samt ledarmot i LOCUM AB (fastighetsbranchen), Vice ordförande i Stockholms universitets studenkår.
  • Nyfiken ja drivande
  • Bor i Fiskehamnen. Älskar musik, yoga, skogspromenader och skidåkning i när miljön samt odling vid trädgårdslotten med familjen

Redan som ung hade jag en stark önskan att delta i utvecklingen av samhället. Som ung fick jag uppleva det synliga och osynliga gränserna som fanns och finns för synskadade. Sedan dess har jag lyft behovet av att ta tag i dessa gränser. Det talas mycket om jämlikhet, men det har inte rört personer med funktionsnedsättning på länge. Det finns många osynliga gränser i denna stad som skulle kunna rättas till genom medvetet arbete och en tydlig strategi.

”Inkludering och tillgänglighet får inte bara vara ord utan gärningar.”

Jag vill tacka alla dem som uppmuntrat och hjälpt mig genom hela mitt liv utan er hade jag nog inte skrivit detta idag. Med min kandidatur vill jag lyfta och uppmuntra alla att vara hjältar i sina egna liv, men också att ge andra bättre förutsättningar att låta alla skapa ett liv som det vill ha.
Därför bygger vi tillsammans en bättre morgondag. Valet är ditt!

Vad andra berättar om mig?

Lars Rådh, fd stadsdirektör Stockholms stad:

Jag känner Veera från min tid som stadsdirektör i Stockholms stad. Veera var nybliven ordförande i överförmyndarnämnden som hade betydande ekonomiska och personella svårigheter. Veera tog sig an uppgiften på ett aktivt och engagerande sätt och skapade förutsättningar för samarbeten och lösningar. Hon är kompetent, förtroendeskapande och engagerad.

Jenni Borg – jurist, Esbo:

Jag träffade Veera 2012 i Belgien. Jag insåg genast att jag hade träffat en utomordentligt ihärdig, dynamisk och modig person. Inte bara har Veera visioner, men hon har också förmågan att ta sina mål till mållinjen. Trots sin synstörning har betyget förverkligat sina drömmar och mål i arbetsfamiljens liv. Det är just sådana faktorer som behövs i kommunens politik; Veero, där tron ​​på framtiden är större än utmaningarna på vägen mot förändring. Jag rekommenderar starkt Veera av hela mitt hjärta!

Annika Hirvonen –  Riksdagsledamot för Miljöpartiet i Sverige

Jag lärde känna Veera i studentpolitiken på Stockholms Universitet. Veera är en entusiastisk och målmedveten kraft som arbetar för att rätt ska vara rätt – för alla.