Terveellinen ja turvallinen
kaupunki kaikille!

Hyvää terveyttä ei voi ottaa itsestäänselvyytenä, mutta se on meille kaikille tärkeää. Kaupungin on taloudellisestikin vaikeina aikoina panostettava kansanterveyteen, niin pienillä kuin suurillakin teoilla. Erityisesti meidän on panostettava lasten terveyteen ja hyvinvointiin, ja antaa heille edellytykset hyvään elämään myös aikuisena. Terveyttä edistävät mahdollisuus monipuoliseen ravintoon ja liikuntaan, joiden tarjoamisessa päiväkodeilla ja kouluilla on tärkeä rooli. Lasten arkiliikkumisen, kuten leikkimisen ja pyöriäilyn lähiympäristössä, tulee olla turvallisesti mahdollista kaikkialla kaupungissamme.

Sen lisäksi terveellinen ruokavalio on todella tärkeää ja siitä tulee huolehtia myös päiväkodeissa ja kouluissa. Lasten arkiliikkumisen kuten leikkimisen tai pyöräilyn lähiympäristössä tulee olla turvallisesti mahdollista kaikkialla kaupungissamme.

Turvallisuuden käsite pitää sisällään sekä sosiaalisen että fyysisen turvallisuuden. On tärkeää, että koulu on lapselle turvallinen paikka. Koulukiusaamiseen on puututtava aina.Kiusaamiseen voitaisiin puuttua esimerkiksi ottamalla nuoria mukaan kehittämään heidän työympäristöään. oikeastaan tällä tarkoitat?

Kevyen liikenteen turvallisuus on olennaisen tärkeää turvallisessa kaupungissa, erityisesti lasten ja vammaisten kohdalla. Tänä päivänä Helsingissä on turvatonta liikkua vammaisena tai lapsena, jos autot eivät noudata liikennesääntöjä ja suojateillä liikennevaloissa ei ole merkkiääntä, jonka avulla näkövammainen tietäisi milloin kadun voi turvallisesti ylittää.

Esteettömyys koskettaa meitä kaikkia. Jokainen meistä toivoo pääsevänsä liikkumaan kaupungissa vapaasti. Esimerkiksi näkövammaisille yksin bussilla matkustaminen on haastavaa, sillä puutteet julkisen liikenteen teknisissä ratkaisuissa tekevät mahdottomaksi pysäyttää bussin – kun sitä ei näe eikä kuule.

Jos haluamme tehdä kaikkemme ilmastonmuutoksen torjumiseksi, on meidän panostettava siihen että kaikki voivat liikkua kaupungissamme turvallisesti ja itsenäisesti julkisessa liikenteessä tai kävellen. Tähän tarvitaan systemaattista suunnittelua ja yhteinen tahtotila.

Lue lisää tavoitteistani